rząd Jędrzeja Moraczewskiego
candyy ...
rząd Skarbowy Wroclaw Psie Pole
rząd emigracyjny stanowisko USA ZSRR
rzad Skarbowy Warszawa Wawer
rząd Skarbowy Warszawa Bemowo
Rząd ssaków gryzoni rodziny
rząd Skarbowy ul Skalbmierska
rzad Tuska wydaje na fotoradary
rząd Skarbowy Warszawa Wynalazek
rząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
rząd Skarbowy Warszawa Praga
  aaaacandyy ...aaaa

Temat: Prawda Vs Fałsz -- pomocy :D
wniosek Daszyńskiego) w nocy 17 listopada Jędrzeja Moraczewskiego Więc wydaje mi się że dobrze odpowiedziałem. Nie odpowiadałem z sufitu , a na podstawie znalezionych informacji... Tak więc trochę poszperałem i znalazłem...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9462Temat: Zamach Januszajtisa
Zamach Januszajtisa - Nieudany zamach przeprowadzony w nocy z 4 stycznia na 5 stycznia 1919 r. Miał na celu obalenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Inicjatorami był Marian Januszajtis-Żegota. Skąd się narodziła idea...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9084


Temat: Premierzy II RP (do maja 1926 r.)
... z nich sprawowali swój urząd kilkukrotnie, "głosujemy" na dany gabinet. Moja trójka wygląda następująco (będzie w kolejności sprawowania urzędu): 1. Jędrzej Moraczewski - "ogarniecie" sytuacji w kraju, unormowanie kwestii socjalnych oraz...
Źródło: forum.historia.org.pl/index.php?showtopic=3893


Temat: Prasa - styczeń/luty 1919
... rząd Jędrzeja Moraczewskiego, zbyt powoli kształtuje środowisko polityczne oraz zarodek państwa. Zamach to to tylko i wyłącznie moja sprawka, biorę za ten czyn pełną odpowiedzialność cywilną, polityczną ale i również karną."...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2256


Temat: Komentarze do informacji polskich
... ze strony Narodu wobec socjalistycznej polityki rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Dwa najważniejsze socjalistyczne ugrupowania - PPS i "Wyzwolenie" - uzyskały rezultaty, które dopiero wzięte razem, dają poparcie na poziomie tego, którym cieszy...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2255


Temat: Rozmowy z Piłsudskim
Panie Naczelniku, w imieniu Związku Ludowo-Narodowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" i Stronnictwa Katolicko-Ludowego, chcielibyśmy przedstawić naszą koncepcję rządu. Wspomniane ugrupowania utworzyłyby koalicyjny gabinet, na czele którego stanąłby polityk endecji, w tym ... sprawiedliwości oraz pracy i opieki społecznej. W pierwszych czterech z nich zasiedliby przedstawiciele endecji, w kolejnych trzech - "Piasta", a w następnych - SKL. Priorytetami dla tego rządu byłoby: umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zorganizowanie armii, stworzenie systemu podatkowego, ustalenie podziału administracyjnego kraju, kodyfikacja prawa, przeprowadzenie reformy rolnej oraz zasypanie podziałów wewnątrz kraju. Akceptujemy dotychczasowe ustawodawstwo poprzedniego rządu, nie będziemy więc cofać wprowadzonych przez Jędrzeja Moraczewskiego dekretów. W kwestii polityki gospodarczej postawimy na kompromis, co wynika nawet ze składu samej koalicji, a w kwestii ustroju kraju dążylibyśmy również do dialogu, poprzez powołanie komisji konstytucyjnej w Sejmie Ustawodawczym. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż nie jest to propozycja utworzenia oczekiwanego przez Naród Polski Rządu Jedności Narodowej, lecz powołanie takiego jest w obecnych warunkach mało...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2305


Temat: Komentarze do działań Naczelnika Państwa
... zjednoczenia ziem polskich powinniśmy udzielić im wszelkiego możliwego wsparcia w tej walce. Wobec bierności rządu Jędrzeja Moraczewskiego w tej sprawie apeluję do Pana Naczelnika o wysłanie regularnych wojsk polskich w celu...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2294


Temat: Komentarz do działalności ludowców.
... dotychczasowej prawnej działalności rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Mam nadzieję, że to stanowisko całej partii i będzie ono konsekwentnie realizowane.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2299


Temat: Decyzje Prezydenta
Michalina Mościcka została szefową kancelarii Prezydenta Prezydent dzisiaj rano nominował panią Michalinę Mościcką na szefową swojej kancelarii. Pani Michalina jest żoną pana Ignacego Mościckiego, który kandydował na urząd prezydenta popierany przez ludowców i monarchistów. Sama również prowadziła aktywną działalność społeczną. Od wielu lat działa w Lidze Kobiet Polskich wraz z takimi paniami jak Zofia Moraczewska (żoną przewodniczącego Stronnictwa Obywatelskiego Jędrzeja Moraczewskiego), czy...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=1556


Temat: Kontakt z GM
... powstałego rządu, istnienie Państwa Polskiego może zostać zagrożone. Ponadto w celu ochrony sprawiedliwości, a także obrony losów wszelkich obywateli, partie lewicowe otrzymałyby w posiadanie ministerstwa spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz pracy i...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2213


Temat: Prawda Vs Fałsz -- pomocy :D
... Polski po I wojnie światowej ze zwycięstwem Ententy?? Nie wiem http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Narod...ski_(1914-1917) 8.Premierem pierwszego rządu polskiego utworzonego po powrocie komendanta Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy został Jędrzej Moraczewski?? PRAWDA http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_...ewski_(polityk) 9.W następstwie...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9462


Temat: Prawda Vs Fałsz -- pomocy :D
miejsce Piłsudski powołał (na wniosek Daszyńskiego) w nocy 17 listopada Jędrzeja Moraczewskiego Więc wydaje mi się że dobrze odpowiedziałem Nie, bo pierwszym premierem był Daszyński. Piłsudski polecił mu misję formowania rządu 14 listopada, dopiero potem 17 listopada Moraczewskiemu. Inna kwestia, że Daszyński nie sformował rządu, ale wcześniej był premierem rządu tymczasowego. Tu jest inny problem, mamy tu często sporo wątpliwości w stosunku...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9462


Temat: Kancelarya Naczelnika Państwa
Naczelnik Państwa powołał Rząd Jedności Narodowej. W dniu 14 stycznia 1919 roku, na uroczystym spotkaniu w Kancelarii Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste powołanie Rządu Jedności Narodowej pod przewodnictwem Stanisława Grabowskiego, członka Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". Marszałek Józef Piłsudski wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy dwoma ośrodkami władzy będzie układała się bez zarzutów. Skład powołanego przez Józefa Piłsudskiego rządu: - Prezydent Rady ... gabinetu na wykwintny poczęstunek, na którym obecny był również poprzedni gabinet Jędrzeja Moraczewskiego.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2293


Temat: Sprawy bieżące
partiami politycznymi. Błędne jest jednak przekonanie, że powołanie Rządu Jedności Narodowej jest celem samym w sobie i może usprawiedliwić koalicji ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, jeśli ono: I. Nie odetnie się od wszelkich ... linii przemian gospodarczych zapoczątkowanych przez Prezydent Ministrów Jędrzeja Moraczewskiego; V. Będzie dokonywać klerykalizacji państwa poprzez forsowanie na stanowiska publiczne osób duchownych, czy nadawanie szkołom publicznym wyznaniowego charakteru, lub nadawanie duchowieństwu, lub ... relacji Króla, a jego doradcami zamiast wedle wzoru koordynatora robót budowlanych, a poszczególnymi majstrami. Liczymy na odniesienie się do naszego oświadczenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego umożliwiającego stworzenie Rząd Jedności Narodowej w innym wypadku...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2220


Temat: Prawda Vs Fałsz -- pomocy :D
Praw Narodów Rosji z 15 listopada 1917 roku przyznawała Polakom prawo do samokreślenia aż do oderwania się włącznie?? Nie wiem 4.Utworzony w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej grupował zwolenników orientacji ... Nie wiem 7.Rada Regencyjna w Warszawie grupowała partie o orientacji prorosyjskiej?? FAŁSZ 8.Premierem pierwszego rządu polskiego utworzonego po powrocie komendanta Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy został Jędrzej Moraczewski?? PRAWDA 9.W następstwie ... Ustawodawczy przyznał Józefowi Piłsudskiemu urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa?? Nie wiem 19.Konstytucja marcowa wprowadzała zasadę rządów parlamentarno-gabinetowych?? PRAWDA 20.Według Konstytucji kwietniowej system władz państwowych opierał się na zasadzie dwuwładzy Prezydenta i Sejmu?? PRAWDA 21.Prezydenci II Rzeczypospolitej sprawowali swój urząd przez 7 lat?? FAŁSZ 22.Zgodnie z ordynacją wyborczą z lipca 1922 roku Sejm i Senat liczyły odpowiednio 444 posłów i 111 senatorów?? PRAWDA 23.Sojusz...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9462


Temat: 16 I 1919 Nowy rząd!
W tym dniu utworzono:Rząd Ignacego Jana Paderewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego, utworzony 16 stycznia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Rząd ustąpił 9 grudnia 1919. Skład rządu Ignacy Jan Paderewski – Prezydent Ministrów, Kierownik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Stanisław Wojciechowski – minister spraw wewnętrznych Józef Englich – minister skarbu Stanisław Janicki – minister rolnictwa i ... r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej ("Dziennik Praw Państwa Polskiego" z 1919 r., Nr 64, poz. 385) Tak!Wbrew pozorom formowanie rzadow bylo straszliwym problemem! Problemem jest to ze w ... duzo gledza a wtedy ROBILI! Np. NDecja zorganizowala zamach stanu!Tak.Slawetny plk.Januszajtis- Organizator zamachu stanu na rząd Jędrzeja Moraczewskiego (w nocy z 4 na 5 stycznia 1919), firmowanego przez ks. Eustachego Sapiehę. ... Januszajtisa a reszta Moraczewskiego?I co?Dwa rzady?Jeden NDecki drugi Socjalistyczny?I co?Wojna Domowa?A tu wrog ze wszystkich stron? Na szczescie byl Pilsudski ktory stanal PONAD PARTIAMI! Jesli obserwujemy zycie Pilsudskiego to nie jest ... trzeba wzniesc sie ponad siebie i chlodna logika ocenic sytuacje co jest sluszne!Dlatego trzeba do rzadow ludzi madrych wrecz swietych!A swietosc jak widzicie nie oznacza zle pojetej dobrotliwosci... I Chrystus uzywal...
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,1196.html


Temat: 18 XI jest wreszcie ogólnopolski rząd!
18 listopada 1918 roku powolany zostal przez Józefa Piłsudskiego rzad. Na czele stanal Jedrzej Moraczewski.Pod względem organizacyjnym i prawnym kontynuował prace powołanego przez Radę Regencyjną prowizorium rządowego Władysława Wróblewskiego. Politycznie był częściowo kontynuacją rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego, który podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu. Gabinet ten ogłosił m.in. powszechne prawo wyborcze (obejmujące również kobiety)[1], ustanowił ośmiogodzinny dzień pracy, zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku, wprowadził inspekcję pracy oraz ubezpieczenia chorobowe. Rząd ustąpił 16 stycznia 1919 roku po konsultacjach z Piłsudskim, który dążył do porozumienia z prawicą oraz uspokojenia sytuacji w niepodległej Polsce. Endecja uważała bowiem gabinet Moraczewskiego za zbyt radykalny, zaś jej zwolennicy odmawiali wykonywania jego poleceń (m.in. płacenia podatków). Jędrzej Moraczewski (PPSD) – Prezydent Ministrów, minister komunikacji Stanisław Thugutt (PSL "Wyzwolenie") – minister ... pięknych Tomasz Nocznicki (PSL "Wyzwolenie") – minister Wincenty Witos (PSL "Piast") – minister Marian Malinowski (PPS) – minister Jędrzej Moraczewski (PPSD) – Prezydent Ministrów, minister komunikacji Stanisław Thugutt (PSL "Wyzwolenie") – ... rzad. Czegoz on nie wprowadzil!Prawa kobiet 8 godzin pracy ,reforme rolna ubezpieczenia,zasilki,kontrole czynszow... Nie ma co wymieniac.Wlasciwie Polska stala sie wtedy tzw. panstwem opiekunczym jako pierwszy kraj na swiecie.O czym oczywiscie...
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,973.html


Temat: 22 XI Dekret o Najwyższej Władzy!
Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski Warszawa, 22 listopada 1918 r. Publikator: Dziennik Praw Państwa Polskiego z dnia 29 listopada 1918, Nr 17, poz. 41 Na podstawie dekretu z d. 14 listopada r.b. przedłożył mi p. Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej projekt utworzenia Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do czasu zwołania Sejmu ... Rząd Republiki Polskiej stanowią mianowani przezemnie i odpowiedzialni przedemną, aż do zebrania się Sejmu, Prezydent Ministrów i Ministrowie. Art.3. Projekty ustawodawcze uchwalone przez Radę Ministrów ulegają mojemu zatwierdzeniu i uzyskują moc ... na pierwszy okres budżetowy uchwali Rząd i przedłoży mi do zatwierdzenia. Dan w Warszawie, dnia 22 listopada 1918 roku. J. Piłsudski Prezydent Ministrów: Moraczewski Ten akt byl pierwsza rodzima konstytucja Polski...
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,999.html


Temat: Ja pierdole
rząd ludowy Republiki Polskiej -lewicowy program społeczny metodą na powstrzymanie fali rewolucyjnej 10 listopad 1918 do Warszawy powraca J.Piłsudzki 11 listopa 1918 rząd Daszyńskiego podporządkowuje się Piłsudskiego Piłsudskiego rada regencyjna powierza mu władze wojskową. 11.11 .1918 rozejm , Niepodległość 14 listopad 1918 RR przekazuje Piłsudskiemu pełnie władzy Rząd Jędrzeja Moraczewskiego Reforma rolna i nacjonalizacja niektórych gałęzi przemysłu -8 godzinny Dzień Rady -ubezpieczenia zdrowotne -demokratyczna ordynacja wyborcza -Ententa nie uznają rządu , komitet Narodowy Polski monopolizuje politykę zagraniczną Rząd Ignacego Paderewskiego Styczeń 1919 Rząd koalicyjny (Endecja ) (PPS –ludowy ) -uznanie przez Entente co ... władza ustawodawcza sejm -władza wykonawcza , naczelnik państwa +rząd ( J.Piłsudzki ) Powstanie Wielkopolskie 26 grudzień 1918 do Poznania przybywa J.Paderewski Pierwsze powstanie Śląsku Sierpień 1917 po zaciętych walkach ;, krawe...
Źródło: sportowa93.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Biografie członków PPS
... w której - z nadania swojej partii - rozpoczął pracę urzędniczą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach rządu Jędrzeja Moraczewskiego.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2226


Temat: Polskie ośrodki władzy
czasu ta data uznana została za święto państwowe - Święto Odzyskania Niepodległości. Misję formowania nowego rządu w Warszawie powierzono socjaliście Jędrzejowi Moraczewskiemu. Nie udało mu się pozyskać do współpracy endecji i PSL "Piast", dlatego gabinet opierał się głównie na PSL i lewicy ludowej. Dnia 22 listopada 1918 roku Piłsudski i Moraczewski podpisali dekret stwierdzający, iż Polska jest republiką, ustalający strukturę prawną nowego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4465


Temat: Powstanie złotówki - historia pieniądza II RP - cz. I
z Ignacym Daszyńskim, jako premierem na czele. Obok wszystkich innych, problemem rządu Republiki Lubelskiej z miejsca stał się brak pieniędzy. Premier rządu zastanawiał się z ministrem skarbu Medardem Downarowiczem nad sposobem zaciągnięcia w lubelskich bankach kilkumilionej pożyczki. Nic nie wskórano. Po czterech dniach istnienia rząd lubelski podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu. 27 grudnia 1918r. władzę w Wielkopolsce objęła Naczelna Rada Ludowa. Od razu...
Źródło: tpzn.fora.pl/a/a,223.html


Temat: Historia Ustroju Polski XX wieku
Mówisz- masz:) 1. Dnia 28.10. 1918r. w Krakowie utworzono Polska Komisję Likwidacyjną. Na czele stanął Wincenty Witos. Organ ten uznał się za powołany do zlikwidowania rządów ……………………… w Austrii i podporządkowaniu się ... aż po San. Tak w chwili odrodzenia państwa polskiego zarysowywał się nowy konflikt. 6. W Warszawie od początku listopada trwały przygotowania do wyłonienia innego rządu. 2 XI – tajne zebranie PPS – FR, PSL – „Wyzwolenie”, ugrupowania inteligenckie, Konwent. Na czele posiedzenia stanął Edward Rydz- Śmigły. Rząd miał działać w Lublinie do powrotu Piłsudskiego. Tymczasem gabinet Świeżyńskiego usiłował w drodze papierowego zamachu stanu odciąć się od Rady Regencyjnej. Wydał odezwę o utworzeniu rządu narodowego, by stworzyć zjednoczoną, wolna Polskę Ludową. Rada Regencyjna powołała prowizoryczny gabinet na czele z Władysławem Wróblewskim 7. 5. 11. 1918r. – ... - obalić Radę Regencyjną - 8- godzinny dzień pracy - powstanie milicji robotniczej - powołanie rządu 8. 6/7. 11. 1918r. – manifest proklamujący rząd w Lublinie: Tymczasowy Rząd Ludowy RP Cele: · walka o niepodległość i zjednoczenie ziem polskich · republikańska forma rządów · sejm pochodzący z wyborów demokratycznych · swobody obywatelskie · 8- godzinny dzień pracy · projekt reform społecznych · ogłoszenie rozwiązania Rady Regencyjnej · proklamowanie oswobodzenia przez Niemców części Królestwa i zjednoczenie wszystkich ziem polskich wraz z dostępem do morza 9. Skład Tymczasowego Rządu Ludowego RP: · Premier: Ignacy Daszyński · Minister wojny: Edward Rydz- Śmigły · Minister Spraw wewnętrznych: Stanisław Thugutt 10. TRLRP próbował bezskutecznie podporządkować sobie ... że rząd niemiecki zdecydował się wypuścić uwięzionego w Magdeburgu Piłsudskiego. Dn. 10. XI przybył on pod opieką Paula von Guelpena do Warszawy, oczekiwany był przez Lubomirskiego/ Radę Regencyjną. Rozpoczęły się rokowania ... która miała przygotować wybory do połączonej RADY. Pierwsze posiedzenie odbyło się 6.12. 14. 11.11. 1918r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu całą władzę wojskową. Tymczasowy Rząd Ludowy rozwiązał się i także pozostawił Piłsudskiemu całą swobodę działania. 14.11.1918r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy Zamiast niechcianego na tym stanowisku Daszyńskiego, premierem mianowano Jędrzeja Moraczewskiego 15. 22 XI 1918 –wydano Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej , ... ustaw uchwalanych przez rząd. W jego rękach spoczywała pełnia władzy wykonawczej i wojskowej 16. Wg Dekretu z dnia 22 XI 1918 akty rządowe kontrasygnował Prezydent Ministrów, zaś urzędnicy państwowi mianowani mieli być...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,769.html